۱۰ حقیقت که در سال ۲۰۲۳ درباره اجداد انسان آموختیم + جدید

0 12

۱۰ حقیقت که در سال ۲۰۲۳ درباره اجداد انسان آموختیم + جدید

پیش از آن که انسان مدرن در حدود ۳۰۰ هزار سال پیش وارد صحنه شود، اجداد ما از دو گروه متمایز با خویشاوندی نزدیک تشکیل شده بودند که در آفریقا زندگی می‌‌کردند. گرچه این دو گروه از یکدیگر جدا شدند، اعضای آن‌ها به‌مرور زمان با گروه‌های دیگر آمیزش کردند.

پژوهشگرها در پژوهشی جدید به بررسی ژنوم انسان مدرن از جنوب، شرق و غرب آفریقا پرداختند. این تحلیل نشان داد که انسان‌های خردمند در واقع نوادگان دو یا چند گروه ژنتیکی مجزا هستند که به‌مرور زمان با یکدیگر آمیزش کردند. آن انشعاب بیش از ۱۲۰ هزار سال پیش رخ داد؛ اما زمان دقیق آن مشخص نیست.

یافته‌ها نشان می‌دهند اجداد انسانی ما با خویشاوندان منقرض‌شده‌ی خود مثل هومونالدی آمیزش نداشتند، زیرا آناتومی این گونه با انسان متفاوت است. کشف جدید همچنین ایده‌ی تکامل انسان‌ها از شاخه‌ی واحدی را که از نزدیک‌ترین خویشاوندان ما جدا شده است.، بی‌اعتبار می‌کند.

۵. انسان‌های کنونی در سه موج به اروپا مهاجرت کردندSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.