یافته بحث‌برانگیز: اجداد انسان‌ها و میمون‌های بی‌دم از اروپا منشأ گرفته‌اند + جدید

0 26

یافته بحث‌برانگیز: اجداد انسان‌ها و میمون‌های بی‌دم از اروپا منشأ گرفته‌اند + جدید

طبق پیشنهاد پژوهشگران، آنادولویوس تورکای و سایر میمون‌های بی‌دم فسیلی مناطق مجاور مانند میمون آسمانی (Ouranopithecus) و میمون یونان (Graecopithecus) گروهی از انسان‌سایان اولیه را تشکیل می‌دهند. بنابراین، ممکن است اولین انسان‌سایان در اروپا و شرق مدیترانه به وجود آمده‌ باشند. تیم ادعا می‌کند میمون‌های بی‌دم آناتولی و بالکان از اجدادی تکامل پیدا کرده‌اند که در اروپای مرکزی و غربی زندگی می‌کردند.

سوال‌های تکاملی

یکی از سوالاتی که یافته‌ها ایجاد می‌کند، این است که اگر انسان‌سایان در اروپا ظهور کردند، چرا دیگر در آنجا حضور ندارند (به جز انسان‌های تازه‌وارد به اروپا) و چرا انسان‌سایان باستانی در آسیا پراکنده نشدند. به‌گفته‌ی بگون: «تکامل قابل پیش‌بینی نیست و به شکل مجموعه‌ای از رویدادهای نامرتبط و تصادفی روی می‌دهد. می‌توانیم چنین فرض کنیم که شرایط در اواخر دوره میوسن مهیا نبود تا میمون‌های بی‌دم از شرق مدیترانه به آسیا بروند، اما شرایط برای پراکندگی آن‌ها در آفریقا مناسب بود.»

بگون نمی‌خواهد این پژوهش به اشتباه تفسیر شود یا مورد سوءاستفاده قرار گیرد تا نشان دهد اوراسیا به نحوی در تکامل انسان اهمیت داشته است. او می‌گوید باید بدانیم جد مشترک میمون‌های بی‌دم آفریقا و انسان‌ها کجا تکامل پیدا کرده است تا بتوانیم شرایط این تکامل را درک کنیم.

برداشتی متفاوت

برخی پژوهشگران می‌گویند تحلیل‌های جامع اخیر از میمون‌های بی‌دم بزرگ فسیلی و انسان‌ساییان اولیه این استدلال را تأیید نمی‌کند که انسان‌ساییان از اروپا منشأ گرفته‌اند. به‌گفته‌ی منتقدان، براساس همین یافته‌ها می‌توان چنین استدلال کرد که میمون‌های بی‌دم مانند آنادولویوس ممکن است اخیرا از آفریقا به مدیترانه مهاجرت کرده باشند.

منتقدان می‌گویند علت اینکه فسیل انسان‌ساییانی مانند آنادولویوس در آفریقا پیدا نشده است، این است که سوابق فسیلی ضعیفی از این دوران در آفریقا داریم و پیدا نکردن فسیل به معنای نبود آن نیست. با‌این‌حال، بگون استدلال می‌کند فقدان فسیل انسان‌ساییانی مانند مورد به‌تازگی کشف‌شده در آفریقا نشان می‌دهد آن‌ها در مناطق دیگر تکامل پیدا کرده‌اند.

دانشمندان یافته‌های خود را در مجله‌ی Communications Biology تشریح کرده‌اند.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.