کاهش وزن سریع یا آهسته؛ کدام استراتژی بهتر است؟ + جدید

0 65

کاهش وزن سریع یا آهسته؛ کدام استراتژی بهتر است؟ + جدید

تفاوت کاهش وزن سریع و آهسته

بر اساس راهبردهای کاهش وزن آهسته، بهتر است در هفته ۰٫۵ الی یک کیلوگرم وزن کم کنید. اما کاهش وزن سریع به معنی کاهش وزن بیشتر از یک کیلوگرم در هفته در بازه‌ی چند هفته‌ی متوالی است.

پژوهش‌ها درباره‌ی کاهش وزن سریع چه می‌گویند؟

پژوهش‌های متعددی به بررسی روش‌های متعدد کاهش وزن پرداخته‌اند. در یکی از بررسی‌ها، ۲۰۰ نفر به‌صورت تصادفی در گروه‌های کاهش وزن سریع و آهسته دسته‌بندی شدند. زمان پژوهش کاهش وزن سریع ۱۲ هفته و کاهش وزن آهسته ۳۶ هفته بود. هدف نهایی این پژوهش کاهش وزن ۱۵ درصدی بود.

گروه کاهش وزن سریع با مصرف جایگزین‌های غذایی مثل شیک‌ها، بارها و سوپ‌ها به مقدار سه مرتبه در روز، بر اساس برنامه‌ی رژیم غذایی کم‌انرژی پیش رفتند. در مقابل به رژیم کاهش وزن آهسته توصیه شد از راهبرد استرالیایی تغذیه‌ی سالم استفاده کنند. بر اساس این برنامه، آن‌ها باید روزانه ۵۰۰ کالری کمتر از مقدار متداول مصرف می‌کردند. همچنین بر اساس توصیه‌ها مصرف یک یا دو جایگزین غذایی را در برنامه‌ی خود گنجاندند.

در طول بازه‌ی آزمایش، بخشی از ۵۰ درصد از گروه کاهش وزن آهسته و ۸۱ درصد از گروه کاهش وزن سریع به‌اندازه‌ی ۱۲٫۵ درصد یا بیشتر وزن کم کردند. پس از فاز اولیه، افرادی که کاهش وزن ۱۲٫۵ درصدی یا بیشتری را داشتند برای رژیم غذایی حفظ وزن به مدت تقریبا ۲٫۷۵ سال انتخاب شدند.

اما در این بازه‌ی تقریبا سه ساله، ۷۶ درصد از گروه کاهش وزن آهسته و تقریبا همین اندازه از گروه کاهش وزن سریع، مجددا وزن ازدست‌رفته‌ی خود را باز یافتند؛ بنابراین صرف‌نظر از روش آهسته یا سریع، وزن آن‌ها دوباره به حالت قبلی بازگشت.

با این‌حال پژوهشی دیگر با بررسی ۱۰۱ زن یائسه به این نتیجه رسید که در بازه‌ی تقریبی سه ساله، گروه کاهش وزن سریع به نتایج بهتری نسبت به گروه کاهش وزن آهسته رسیدند؛ اما در بررسی تفاوت‌های روش‌های کاهش وزن باید معیارهای دیگری را هم علاوه بر خروجی در نظر گرفت. این معیارها عبارت‌اند از: تغییرات ترکیب بدنی و تراکم معدنی استخوان. این معیارها به بهترین شکل بر اساس فراتحلیلی بزرگ بررسی شدند. فراتحلیل به پژوهشی گفته می‌شود که نتایج پژوهش‌های گذشته را درباره‌ی یک موضوع خاص ترکیب می‌کند.

با اینکه پژوهش اول نشان می‌دهد دامنه‌ی کاهش وزن برای هر دو روش یکسان است، به‌طورکلی کاهش وزن آهسته در رابطه با معیارهایی مثل متابولیسم و مقدار سوزاندن کالری در زمان استراحت، بهتر از روش کاهش وزن سریع عمل می‌کند.

بین دو گروه کاهش وزن سریع و آهسته، تفاوتی در سوزاندن توده‌ی بدون چربی یا توده‌ی ماهیچه‌ای دیده نشد؛ اما کاهش وزن آهسته به کاهش وزن بیشتر در توده‌ی چربی و بنابراین نسبت چربی به ماهیچه‌ای بهتر می‌انجامد. به نظر می‌رسد کاهش وزن آهسته برای تراکم استخوان بهتر است، زیرا کاهش وزن سریع به زوال دو برابری استخوان می‌انجامد و شخص را در معرض افزایش ریسک شکنندگی یا پوکی استخوان قرار می‌دهد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.