پرواز با هواپیمای مافوق صوت X-59 چگونه خواهد بود؟ + جدید

0 9

پرواز با هواپیمای مافوق صوت X-59 چگونه خواهد بود؟ + جدید

بااین‌حال، دو خلبان آزمایش ناسا که ایکس-۵۹ را هدایت خواهند کرد، از اینکه مجبور خواهند بود برای دیدن بیرون، به‌جای شیشه‌ی جلو به نمایشگری با وضوح 4K خیره شوند، واهمه ندارند؛ زیرا هواپیمای مافوق صوت جدید همچنان دارای پنجره‌های سنتی است، اما صرفا دید مستقیم به جلو ارائه نمی‌دهند. درواقع، خلبان ایکس-۵۹ مثل سایر هواپیماها در احاطه‌ی کانوپی یا آسمانه‌ای خواهد بود که می‌تواند از طریق آن به بالا یا طرفین نگاه کند.

در کابین خلبان هیچ شیشه‌ی جلویی وجود ندارد که بتوان هنگام پرواز از آن به بیرون نگاه کرد

ایکس-۵۹ دو پنجره‌ی دیگر دارد که می‌توانند به خلبان امکان دهند تا نگاهی اجمالی به جلو داشته باشد؛ هرچند دید خلبان از آن پنجره‌ها به‌وسیله‌ی یک مجموعه بال در جلویشان به نام کانارد، مسدود می‌شود. دیوید نیلز لارسون، خلبان آزمایش اصلی هواپیما با اشاره به جت نامرئی خیالی در مجموعه‌ی «زن شگفت‌انگیز» و ایده‌ی کانارد فلزی شفاف، می‌گوید: «به شوخی از لاکهید پرسیدیم آیا می‌توانیم حالت زن شگفت‌انگیز را دریافت کنیم؟» بااین‌حال، خلبانان می‌گویند حتی اگر سامانه‌ی دید خارجی دچار نقص شود، نگران اتکا به آن نیستند.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.