ورزش منظم می‌تواند آستانه تحمل درد را افزایش دهد + جدید

0 65

ورزش منظم می‌تواند آستانه تحمل درد را افزایش دهد + جدید

‌براساس یافته‌های مطالعه، افرادی که فعالیت ورزشی منظمی داشتند، دستان خود را به‌طور‌میانگین ۶٫۷ ثانیه بیشتر از افرادی که اصلاً ورزش نمی‌کردند، در آب یخ نگه داشتند. در افرادی که به‌طور‌منظم فعالیت ورزشی حرفه‌ای‌تری داشتند، این مدت‌زمان به ۱۶٫۳ ثانیه رسید. برای شرکت‌کنندگانی که در هر دو آزمایش فعالیت بدنی بیشتری ثبت کرده بودند، میانگین زمان به ۲۰٫۴ ثانیه رسید.

محققان معتقدند که این یافته‌ها نشان می‌دهد فعال‌ترشدن یا باقی‌ماندن در سطحی از فعالیت که بیشتر از بی‌تحرکی است، یا ایجاد تغییر مثبت در میزان فعالیت ورزشی، در طول زمان با تحمل درد بیشتر در‌مقابل بی‌تحرکی یا ایجاد تغییر منفی در فعالیت ورزشی همراه است.

هرچند شرکت‌کنندگان در مطالعه به‌جای ارزیابی علمی خودشان سطح ورزششان را گزارش می‌کردند، تعداد افراد درگیر در مطالعه نسبتاً زیاد بود و مطالعات کوچک‌تر نیز به نتایج مشابهی رسیدند.

محققان به رابطه‌ی بین ورزش و درد مزمن نیز علاقه‌مند هستند. تحقیقات قبلی در این زمینه ازنظر گستردگی محدود است؛ اما نشان می‌دهد که بین فعالیت بدنی و نحوه‌ی کنار‌آمدن با درد مزمن در بدن رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد.

علاوه‌بر‌این، افزایش آستانه‌ی تحمل درد با افزایش فعالیت بدنی ممکن است در آینده خطر ابتلای فرد به درد مزمن را کاهش دهد. در‌حال‌حاضر، شواهد زیادی برای این نظریه وجود ندارد؛ ولی محققان پژوهش در آینده به این مسئله نیز خواهند پرداخت.

محققان معتقدند که نتایج مطالعه‌شان از افزایش سطح فعالیت بدنی به‌عنوان روش غیردارویی احتمالی برای کاهش یا جلوگیری از درد مزمن پشتیبانی می‌کند.

این پژوهش در نشریه‌ی PLOS ONE منتشر شده است.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.