هوش مصنوعی Genie گوگل با دستور متنی، بازی می‌سازد! + جدید

0 7

هوش مصنوعی Genie گوگل با دستور متنی، بازی می‌سازد! + جدید

جینی یاد گرفته است تا حرکت شخصیت و کنترل و اقدامات درون دنیای بازی را ازطریق یادگیری بدون نظارت درک کند.

مدل هوش مصنوعی جینی ورودی‌های مختلفی ازجمله دستورهای متنی و طرح‌های اولیه یا تصاویر را می‌پذیرد. جینی با استفاده از این اطلاعات، مدل‌های لازم برای بازی را می‌سازد و فریم‌های بعدی را براساس اقدامات کاربر پیش‌بینی می‌کند و درنهایت بازی قابل‌اجرا را می‌سازد.

جینی فعلاً برای استفاده‌ی عمومی دردسترس نیست و گوگل می‌خواهد بهینه‌سازی‌های بیشتری روی آن انجام دهد.

OpenAI اواخر بهمن مدل Sora را معرفی کرد که متن را به ویدئو تبدیل می‌کند. کیفیت جینی در حد سورا نیست؛ اما نباید فراموش کرد که ساخت بازی بسیار پیچیده‌تر از ساخت ویدئو است.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.