نظم پنهان منظومه‌ شمسی مانع از نابودی زمین شده است + جزئیات کامل

0 84

نظم پنهان منظومه‌ شمسی مانع از نابودی زمین شده است + جزئیات کامل

سیاره‌های پیش‌بینی‌نشدنی

سیاره‌ها به‌صورت پیوسته نیروی مشترک گرانشی را بر یکدیگر اعمال می‌کنند و این تأثیر اندک باعث تغییرات کوچکی در مدار سیاره‌ها می‌شوند. سیاره‌های خارجی بزرگ‌تر درمقابل این کشش‌های کوچک مقاوم‌ترند؛ بنابراین، مدارهای پایدارتری دارند.

با‌این‌حال، مسئله‌ی مسیر حرکت سیاره‌‌های داخلی کمی پیچیده‌تر است. هنری پوینکرِ ریاضی‌دان در اواخر قرن نوزدهم ثابت کرد که ازنظر ریاضی حل معادله‌های حاکم بر حرکت سه جرم یا بیشتر غیرممکن است.

این مسئله اغلب با عنوان «مسئله‌ی سه‌ جرم» شناخته می‌شود؛ در‌نتیجه ابهام در جزئیات موقعیت‌های شروع سیاره‌ها و سرعت آن‌ها به‌مرور‌زمان افزایش یافت. به‌بیان بهتر، دو سناریو وجود دارند که در آن‌ها فاصله‌های بین عطارد، زهره، مریخ و زمین بر‌اساس مقدار اندکی تفاوت دارند. در یکی از سناریوها سیاره‌ها با یکدیگر برخورد می‌کنند و در سناریو دیگر از یکدیگر دور می‌شوند.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.