ما در یکی از کمیاب‌ترین منظومه‌های سیاره‌ای جهان زندگی می‌کنیم + جدید

0 59

ما در یکی از کمیاب‌ترین منظومه‌های سیاره‌ای جهان زندگی می‌کنیم + جدید

از همه مهم‌تر، پژوهش اخیر چارچوب ریاضی جدیدی را برای کمیت‌سنجی شباهت‌های سیاره‌های یک منظومه با توجه به هر ویژگی مشاهده‌پذیر، مانند جرم یا اندازه معرفی می‌کند. یک عدد محدوده‌ی کلی مقادیر آن ویژگی‌ها را در بین سیاره‌ها نشان می‌دهد و عدد دیگر نشانگر میزان تفاوت این مقادیر از سیاره‌ای به سیاره دیگر است. این چارچوب می‌تواند به کشف الگوهایی کمک کند که قوانین گسترده‌ی حاکم بر تولد و رشد منظومه‌های سیاره‌ای و همچنین نقطه‌ی شکست این قوانین را نشان می‌دهند.

برای مثال، تطبیق پیش‌بینی‌های مدل پژوهشگران با مشاهدات نشان می‌دهد که سیاره‌های همسان در منظومه‌های مشابه از قرص‌های پیش‌سیاره‌ای کم‌جرم و آرام بیرون می‌آیند و قرص‌های پرجرم‌تر راحت‌تر سیاره‌هایی بزرگ‌تر (مانند مشتری خودمان) را می‌سازند که قادر به برهم‌کنش آشوبناک برای شکل‌دهی به سه ساختار دیگر هستند. تلسکوپ فضایی قدرتمند جیمز وب و سایر ابزارهای دیگر به‌زودی می‌توانند برخی از این ایده‌ها را آزمایش کنند.

دانیل فابریکی، اخترفیزیکدان دانشگاه شیکاگو که در پژوهش اخیر مشارکت نداشت، می‌گوید چنین مشاهداتی در آینده، این نوع مطالعات را به‌طور ویژه ارزشمند می‌کنند. او می‌گوید: «این پژوهش در مورد ساخت مجموعه‌ای از مفاهیم است که انتظار داریم در آینده بتوانیم نتیجه‌های جالبی از آن‌ها بگیریم؛ زیرا اینکه دست به پیش‌بینی بزنیم و بعداً آن‌ها را بررسی کنیم، از نظر علمی قوی‌تر از زمانی است که اول چیزهای شگفت‌انگیز را مشاهده کنیم و سپس روکشی نظری روی آن‌ها بکشیم.»Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.