مارها سرعت بی‌نظیری در تکامل دارند و دانشمندان هنوز علت آن را نمی‌دانند + جدید

0 11

مارها سرعت بی‌نظیری در تکامل دارند و دانشمندان هنوز علت آن را نمی‌دانند + جدید

پژوهشگران برای کشف علت این موضوع که چرا مارها از نظر تکاملی موفق هستند، مطالعه بزرگی روی ژنوم حدود هزار مار و مارمولک انجام دادند. آن‌ها همچنین ترجیحات غذایی را با بررسی محتویات معده‌ی بیش از ۶۰هزار نمونه از موزه‌ها و همچنین مشاهدات میدانی مورد مطالعه قرار دادند.

تیم پژوهشی با استفاده از داده‌ها، درخت تکاملی جامعی از تغییرات بدنی و رژیم غذایی در طول زمان ایجاد کرد و سپس مدل‌های ریاضی و آماری را برای بررسی نحوه تکامل مارها و مارمولک‌ها به‌کار برد.

یافته‌های مطالعه جدید نشان می‌دهد مارها چندین انفجار تکاملی را تجربه و ازنظر تنوع سه برابر سریع‌تر از مارمولک‌ها تکامل پیدا کرده‌اند.

مارها احتمالا برای اولین بار حدود ۱۲۸ میلیون سال پیش ظاهر شدند و سپس در مقطعی از زمان، بین آن موقع تا ۷۰ میلیون سال پیش در دوره کرتاسه (۱۴۵ میلیون تا ۶۶ میلیون سال پیش) و همچنین پس از انقراض دایناسورها در پایان عصر کرتاسه، انفجار تکاملی بزرگی را تجربه کردند.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.