عامل انبساط جهان ما ممکن است ادغام آن با جهان‌های نوزاد باشد + جدید

0 10

عامل انبساط جهان ما ممکن است ادغام آن با جهان‌های نوزاد باشد + جدید

بلعیدن نوزادهای کیهانی

با اینکه ایده‌ی جهان‌های چندگانه‌ی در حال تعامل، فرضیه جدیدی نیست، پژوهش جدید مدلی ریاضی را برای بررسی اثر فرضی این ادغام بر تکامل جهان ارائه می‌کند. محاسبات پژوهشگرها نشان می‌دهد که ادغام جهان با جهان‌های دیگر عامل احتمالی حجم جهان امروز ما بوده است که از نگاه ابزارهایمان، انبساط به نظر می‌رسد.

دانشمندان همچنین با استفاده از نظریه‌ی خود به محاسبه‌ی سرعت انبساط جهان پرداختند و محاسباتشان بیشتر از مدل استاندارد کیهانی با رصدها منطبق بود.

مؤلفان همچنین بر نظریه انبساط کیهانی یا همان انبساط فوق سریع و اسرارآمیزی تأکید می‌کنند که در اولین لحظات جهان رخ داده است. فیزیک‌دان‌ها در گذشته پیشنهاد دادند که عامل این انبساط «تورم» یا میدانی فرضی است که چند میلی‌ثانیه پس از بیگ‌بنگ به انبساط فوق سریع منجر شده است؛ اما مؤلفان در پژوهش جدید نشان می‌دهند که عامل این انبساط فوق سریع احتمالا جهان جوان ما بوده که به دام جهانی بزرگ‌تر افتاده است.

این حقیقت که جهان در لحظه‌ای بسیار کوتاه منبسط شده، نشان می‌دهد که عامل این انبساط برخورد با جهانی بزرگ‌تر بوده است. در واقع این جهان ما بوده که جذب جهان والد بزرگ‌تری شده است. از آنجا که در حال حاضر هیچ تعریف دقیقی از این فرآیند جذبی نداریم، نمی‌توان گفت این سناریو می‌تواند مشکلات نظریه تورم را حل کند یا خیر، اما یکی از ابعاد جذابش این است که دیگر نیازی به میدان تورم ندارد.

بیشتر بخوانید:

دانشمندان بر این باورند که پس از فرآیند جذب، جهان گسترش‌یافته‌ی ما به برخورد خود با جهان‌های نوزاد ادامه داده است. گرچه این نظریه امکان حل برخی مسئله‌های مهم کیهان‌شناسی مدرن را ارائه می‌دهد، فقط داده‌های عینی می‌توانند آن را تأیید کنند. بسیاری از آزمایش‌ها به بررسی ویژگی‌های تابش پس‌زمینه‌ی کیهانی اختصاص دارند، بنابراین دانشمندان احتمالا می‌توانند در آینده‌ای نزدیک به برخی از این پرسش‌های بنیادی پاسخ دهند. به گفته‌ی یوشیوکی واتابیکی، فیزیک‌دان مؤسسه فناوری توکیو:

انبساط فراتر از انتظار جهان کاملا با پیش‌بینی‌های مدل استاندارد متفاوت است. ما بر این باوریم که مشاهدات تلسکوپ اقلیدس و تلسکوپ جیمز وب مشخص خواهد کرد که کدام مدل، بهترین توصیف‌کننده‌ی انبساط زمان حال جهان ما است.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.