طرح کمیسیون تنظیم مقررات برای تمرکززدایی از شبکه ارتباطی کشور + جدید

0 29

طرح کمیسیون تنظیم مقررات برای تمرکززدایی از شبکه ارتباطی کشور + جدید

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه پیشنهادی شرکت ارتباطات زیرساخت را در مورد ارائه خدمات ابر انتقال با سرعت Mbps100 و بالاتر تصویب کرد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.