راز مطلوبیت تکاملی خرچنگ؛ چرا حیوانات مرتباً به خرچنگ تبدیل می‌شوند؟ + جزئیات کامل

0

[ad_1]

راز مطلوبیت تکاملی خرچنگ؛ چرا حیوانات مرتباً به خرچنگ تبدیل می‌شوند؟ + جزئیات کامل

ولف و همکارانش در سال ۲۰۲۱ در مجله‌ی BioEssays چندین احتمال را ذکر کرده‌اند. برای مثال، دم جمع‌شده خرچنگ‌ها درمقایسه‌با دم برجسته شاه‌میگو می‌تواند مقدار گوشت آسیب‌پذیر دردسترس شکارچیان را کاهش دهد. پوسته صاف و گرد می‌تواند به خرچنگ‌ها کمک کند نسبت‌ به شاه‌میگو که بدن استوانه‌ای شکل دارد، چابک‌تر حرکت کنند.

اما به‌گفته‌ی ولف، برای آزمایش این فرضیه‌ها به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. او سعی دارد از داده‌های ژنتیکی برای درک بهتر ارتباط میان سخت‌پوستان ده پای مختلف استفاده کند تا به‌طور دقیق‌تر مشخص کند چه زمانی تبارهای مختلف جانوران دارای شکل بدنی خرچنگ تکامل پیدا کرده‌اند و همچنین عوامل مؤثر بر خرچنگ شدن را شناسایی کند.

توضیح احتمالی دیگری نیز وجود دارد: به‌گفته‌ی ولف، شاید داشتن بدن خرچنگ‌مانند لزوماً مفید نباشد و این ممکن است پیامد ویژگی دیگری باشند. برای مثال، طرح بدنی خرچنگ ممکن است نه به‌خاطر شکل پوسته یا دم، بلکه به‌خاطر امکاناتی که برای قسمت‌های دیگر بدن فراهم می‌کند، سودمند باشد.

برای مثال دم بزرگ شاه میگو می‌تواند به حرکت حیوان در آب کمک کند و به او کمک کند طعمه خود را خرد کند؛ اما درعین‌حال می‌تواند به‌عنوان مانعی عمل کرده و ویژگی‌های دیگر را محدود کند. شکل بدن خرچنگ ممکن است انعطاف‌پذیری بیشتری برای حیوانات فراهم کند تا پاهای آن‌ها به جز راه رفتن نقش‌های تخصصی دیگری داشته باشد و به خرچنگ‌ها اجازه دهد به‌راحتی با زیستگاه‌های جدید سازگار شوند. پاهای برخی از خرچنگ‌ها برای کاوش رسوبات کف دریا یا پارو زدن در آب سازگاری پیدا کرده است. لوک می‌گوید: «فکر می‌کنیم طرح بدن خرچنگ به دلیل تطبیق‌پذیری حیواناتی که دارای این نوع طرح بدنی هستند، چندین بار به‌طور مستقل تکامل یافته است. این ویژگی به آن‌ها اجازه می‌دهد به مکان‌هایی بروند که سخت‌پوستان دیگر توانایی رفتن به آن‌جا را نداشته‌‌اند.»

البته در طول تکامل، چندین بار نیز طرح بدنی خرچنگ‌مانند از بین رفته است. لوک توضیح می‌دهد: «خرچنگ‌ها انعطاف‌پذیر و تطابق‌پذیر هستند و می‌توانند حرکات مختلفی را انجام دهند.» ولف خرچنگ‌ها و سخت‌پوستان دیگر را مانند سازه‌های لگو درنظر می‌گیرد: آن‌ها اجزای مختلفی دارند که می‌توان بدون تغییرِ ویژگی‌های دیگر، آن‌ها را عوض کرد. بنابراین، صاف شدن بدن استوانه‌ای یا برعکس استوانه‌ای شدن بدن صاف نسبتاً ساده است.

اما خوب یا بد، انسان‌ها به این راحتی به خرچنگ تبدیل نمی‌شوند: به‌گفته‌ی ولف، «بدن ما مانند آن‌ها حالت قطعه‌قطعه ندارد. سخت‌پوستان از قبل واحدهای سازنده مناسب برای دستیابی به طرح بدنی خرچنگ را دارند.»

[ad_2]

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.