دانشمندان برای اولین‌بار بکرزایی را در تمساح مشاهده کردند + جدید

0 51

دانشمندان برای اولین‌بار بکرزایی را در تمساح مشاهده کردند + جدید

در سال ۲۰۱۸ یک تمساح آمریکایی (Crocodylus acutus) که ۱۶ سال بود در اسارت قرار داشت، چندین تخم گذاشت که یکی از آن‌ها حاوی جنین بود. تجزیه‌و‌تحلیل ژنتیکی گروهی از دانشمندان آمریکایی نشان داده است این کروکودیل ماده تنها بدون هیچ ورودی از جفت نر درجریان فرایندی که بکرزایی یا پارتنوژنز نامیده می‌شود، تخم تولید کرده است.

اگرچه بچه تمساحی از تخم‌ها خارج نشد، این کشفی شگفت‌انگیز در شاخه‌ی جدیدی از سلسله جانوران است که نشان می‌دهد این استراتژی تولیدمثلی غیرمعمول چقدر قدمت دارد. اکنون که بکرزایی در کروکودیل‌ها و پرندگان نشان داده شده است، شاید اجداد باستانی آن‌ها یعنی دایناسورها نیز این توانایی‌های تولیدمثلی اعجاب‌آور را داشته‌اند.

به‌گزارش ساینس‌آلرت، تمساح‌ها و پرندگان اعضای زنده شاخه‌ای از خزندگان به نام شاه‌خزندگان یا آرکوسورها هستند که اگر شاخه‌های آن را در گذشته دنبال کنیم، شامل دایناسورها و خزندگان پرنده نیز می‌شود. گروه پژوهشی به سرپرستی وارن بوث از ویرجینیا تک می‌نویسد: «این کشف بینش‌های جذابی درمورد توانایی‌های تولیدمثلی احتمالی خویشاوندان آرکوسور منقرض‌شده‌ی تمساح‌ها و پرندگان به ویژه خزنده‌بال‌سانان و دایناسورسانان ارائه می‌دهد.»

بکرزایی شکلی از تولیدمثل غیرجنسی است که در آن حیوانات ماده که درحالت معمول برای تولیدمثل به اسپرم نر نیاز دارند، می‌توانند بدون جفت‌گیری فرزند‌آوری کنند. در این حالت، جانور ماده به جای ذخیره کردن اسپرم‌ها برای چند سال در بدن خود یعنی همان کاری که خزندگان انجام می‌دهند، می‌تواند دو سلول خود را با هم ترکیب کند تا رویان ماندگاری را تولید کنند که فقط یک والد دارد.

دانشمندان کم کم متوجه شدند بکرزایی که زمانی پدیده‌ای بسیار نادر در نظر گرفته می‌شد، نسبت‌به آنچه در ابتدا تصور می‌شد، در میان جانوران مهره‌دار رواج بیشتری دارد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.