جهان موازی یا چندجهانی چیست؟ + جزئیات کامل

0 52

جهان موازی یا چندجهانی چیست؟ + جزئیات کامل

مولتی‌ورس سیاه‌چاله‌ای

نظریه نسبیت عام اینشتین می‌گوید، جرم بالا می‌تواند فضازمان را خم کند. بر اساس این نظریه، در تکینگی موجود در قلب سیاه‌چاله، جرم به قدری زیاد است که منحنی فضازمان به بی‌نهایت تبدیل می‌شود و در نتیجه قوانین فیزیکی را نقض می‌کند. این مفهوم فیزیک‌دان‌ها را به دردسر انداخته اما بر اساس یک فرضیه می‌توان تکینگی را با جهانی کامل جایگزین کرد و در نتیجه به مولتی‌ورس رسید.

تکینگی‌ها غیرفیزیکی هستند زیرا نمی‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری کرد. در واقع وجود آن‌ها نشان‌دهنده‌ی نقص یک نظریه است. به گفته‌ی دکتر نیکودم پوپلاوسکی، فیزیک‌دان نظری دانشگاه نیو هاون:

از آنجا که نور نمی‌تواند از افق رویداد سیاه‌چاله بگریزد، این جهان‌های نوزاد از دید ناظران جهان والد مخفی هستند و اگر چیزی از افق رویداد عبور کند دیگر راه بازگشتی نخواهد بود. این حقیقت که هیچ چیز نمی‌تواند وارد کرم‌چاله شود به معنی عدم برهم‌کنش بین جهان والد و نوزاد است.

با این‌حال اگر دو سیاه‌چاله در جهانی یکسان وجود داشته باشند و هر کدام از آن‌ها جهان جدیدی را به وجود آورده باشند، این احتمال وجود دارد که این دو جهان همزاد با یکدیگر ادغام شوند. این فرآیند درست به ادغام دو سیاه‌چاله و ایجاد یک سیاه‌چاله‌ی جدید شباهت دارد.

در نتیجه اگر به دنبال نسخه‌ی مشابهی از خود در آن سوی افق رویداد هستید، در این نظریه به دنبال آن نباشید. در واقع ممکن است هیچ مشابه دیگری از شما وجود نداشته باشد؛ زیرا در هر زمان تنها یک جسم می‌تواند در یک جهان وجود داشته باشد.

جهان‌های متعدد گربه شرودینگر

در فیزیک کوانتوم که با قوانین فیزیکی در مقیاس زیراتمی سروکار دارد، اصطلاح چندجهانی وجود ندارد. در واقع جهان‌های دیگر به دنیاهای متعدد گفته می‌شود و مفهوم آن با مولتی‌ورس تفاوت دارد.

فرضیه‌ی جهان‌های متعدد برای توصیف موجودیت سیستم کوانتومی در وضعیت‌های متناقض یا برهم‌نهی گفته می‌شود. مهم‌ترین آزمایش ذهنی این فرضیه، گربه‌ی شرودینگر از اروین شرودینگر است. از نظر تئوری فرض کنید گربه‌ای در یک جعبه‌ی عایق با دستگاهی حاوی یک ویال سم کشنده وجود دارد و در صورتی که هسته‌ی اتم در جعبه تجزیه شود، سم آزاد می‌شود.

گربه و دستگاه در جعبه به عنوان سیستم واحد کوانتومی در نظر گرفته می‌شوند. در این نمونه دو وضعیت «زنده» و «مرده» برای گربه، هرکدام بر اساس یک موج تعریف می‌شوند. از آنجا که امواج می‌توانند برای ایجاد تابع موجی واحد با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، بنابراین گربه می‌تواند در نوعی برهم‌نهی از وضعیت‌ها وجود داشته باشد. در نتیجه در مکانیک کوانتوم می‌توان گربه را همزمان زنده و مرده درنظر گرفت.

این وضعیت متناقض کوانتومی تا زمانی برقرار است که جعبه باز شود. باز شدن جعبه هم‌ارز با اندازه‌گیری سیستم است. در این شرایط تابع موج دچار فروپاشی می‌شود و با از بین‌رفتن برهم‌نهی، وضعیت مشخص می‌شود؛ بنابراین گربه تنها می‌تواند در یکی از حالت‌های مرده یا زنده باشد. با این‌حال اینکه چرا اندازه‌گیری باعث فروپاشی برهم‌نهی می‌شود، هنوز به صورت یک راز است.

فرضیه‌ی جهان‌های متعدد هم به برهم‌نهی خاتمه می‌دهد. در واقع نشان می‌دهد به جای باز کردن جعبه و فروپاشی تابع موج، اندازه‌گیری باعث رشد نمایی و بلعیدن آزمایشگر و در نهایت کل جهان می‌شود. در نتیجه هر ضربه به کلید چراغ می‌تواند بی‌نهایت جهان تولید کند. جهان‌هایی به اندازه‌ی تمام مسیرهای احتمالی فوتون‌های نوری که در اتاق شما قرار دارند.

بر اساس آزمایش فکری گربه‌ی شرودینگر، آزمایشگر جعبه را برای پی بردن به این حقیقت که گربه زنده است یا مرده، باز نمی‌کند. بلکه جعبه را باز می‌کند تا بفهمد در کدام جهان زندگی می‌کند؟ جهانی که گربه در آن به زندگی خود ادامه می‌دهد یا جهانی که گربه در آن مرده است.

اشیا، رویدادها و سوابق فیزیکی ناظران در دنیاهای مختلف متفاوت هستند. این همان جهانی است که برج ایفل می‌تواند در لوس‌آنجلس باشد. در این حالت تمام جهان‌ها بخشی از یک جهان واحد هستند. در واقع به نظر می‌رسد این جهان از چشم‌انداز دنیای ما شکل گرفته است. این فرضیه شباهت زیادی به فرضیه‌ی جهان‌های موازی و وجود نسخه‌ی دیگری از شما در جهان موازی دارد.

جهان آینه‌ای نظریه‌ی دیگری برای چندجهانی است که بر اساس آن دقیقا در آن سوی زمان بیگ‌بنگ، جهانی وجود دارد که دقیقا تصویری آینه‌ای از جهان ما به شمار می‌رود. به گفته‌ی نیل توروک، پژوهشگر مؤسسه‌ی پریمیتر، به جای اینکه بگوییم جهانی متفاوت پیش از بیگ‌بنگ وجود داشته در این نظریه می‌گوییم جهان پیش از بیگ‌بنگ دقیقا تصویری از جهان پس از بیگ‌بنگ است.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.