تلسکوپ فضایی جیمز وب آثار احتمالی حیات را در قمر یخی مشتری کشف کرد + جدید

0 56

تلسکوپ فضایی جیمز وب آثار احتمالی حیات را در قمر یخی مشتری کشف کرد + جدید

ترومبو مؤلف ارشد یکی از دو مقاله‌ی مرتبط با رصدهای جدید اروپا است که در مجله‌ Science منتشر شد. پژوهشگران به‌لطف قدرت جیمز وب، تنها به زمان رصد چند‌دقیقه‌ای نیاز داشتند تا به جزئیات جدیدی درباره‌ی اروپا دست پیدا کنند.

پژوهشگران علائم کربن‌دی‌اکسید غیرشفاف بی‌نظم و کریستالی را روی اروپا پیدا کردند. آنان غلظت زیاد این گاز را در نقاطی به نام مناطق آشفتگی پیدا کردند؛ جایی که پوسته تکه‌تکه شده است و احتمال حرکت مواد بین پوسته و اقیانوس داخلی وجود دارد. از‌آن‌جاکه کربن‌دی‌اکسید به‌مدت طولانی روی سطح اروپا باقی نمی‌ماند، این باور وجود دارد که به‌تازگی از اقیانوس داخلی بیرون آمده باشد. سطح اروپا به‌طور میانگین ۶۰ میلیون سال عمر دارد و مناطق آشفتگی نیز به‌طورکلی جوان‌تر هستند.

در سال‌های اخیر، دانشمندان به‌دنبال برنامه‌ریزی دو مأموریت به قمر اروپا بوده‌اند. مأموریت کلیپر ناسا برای پرتاب در سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده است و در مدار اروپا قرار خواهد گرفت. تمرکز اصلی این مأموریت جست‌وجوی مولکول‌ها و شرایط منجر به حیات است.

همچنین، آژانس فضایی اروپا کاوشگر قمرهای یخی مشتری (JUICE) را در ماه آوریل امسال پرتاب کرد. این کاوشگر در سال ۲۰۳۱ به مشتری خواهد رسید و ۳۵ مانور پرواز در ارتفاع کم را در اطراف قمرهای اروپا، گانیمید و کالیستو، انجام خواهد داد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.