تصاویر تصادفی از گربه‌ها؛ در ذهن گربه‌ها چه می‌گذرد؟ + جزئیات کامل

0 24

تصاویر تصادفی از گربه‌ها؛ در ذهن گربه‌ها چه می‌گذرد؟ + جزئیات کامل

گربه‌ها با منطق گربه‌ای‌شان شناخته‌شده هستند؛ و رفتارهایی نشان می‌دهند که با عقل سلیم و هر چیزی که انسان‌ها فکر می‌کنند در ‌مورد آن‌ها می‌دانند، مطابقت ندارد. در تصاویر تصادفی زیر که از گربه‌ها گرداوری شده‌ است، آن‌ها تنها در‌ ‌حال انجام کاری هستند که در لحظه برایشان منطقی است یا به‌سادگی فقط تمایل به انجام آن را دارند. این شیوه از زندگی که انسان در آرزوی آن به سر می‌برد و کمبودش شدیداً در جوامع انسانی حس می‌شود، زیستن در لحظه و به بهترین شکل ممکن است.

استفان گارنیه در کتاب «مثل گربه فکر کن، مثل گربه رفتار کن» با تحلیل عملکرد، تمایلات و نحوه‌ی زندگی گربه‌ی خود توضیح می‌دهد که چگونه می‌شود راه زندگی را از این موجودات غیرقابل‌پیش‌بینی و دوست‌داشتنی یاد گرفت. گاهی رفتن به سمت رفتارهای غریزی سرکوب‌شده(تا زمانی‌ که از حدومرز انسان متمدن تجاوز نکنیم) می‌تواند زندگی را آسان‌تر و آرامش‌بخش‌تر کند.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.