بیش از نیمی از دریاچه‌های بزرگ جهان درحال خشک‌شدن هستند + جزئیات کامل

0 64

بیش از نیمی از دریاچه‌های بزرگ جهان درحال خشک‌شدن هستند + جزئیات کامل

یائو و همکارانش در دانشگاه کلرادو بولدر با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۰، سطح آب حدود ۲۰۰۰ آب شیرین منطقه را تخمین زدند. این پژوهش، جریانی پیوسته از اندازه‌گیری حجم دریاچه‌ها ارائه کرد؛ دریاچه‌هایی که ۹۶ درصد از کل ذخایر طبیعی زمین و ۸۳ درصد مخازن آبی را به‌خود اختصاص می‌دهند.

تیم پژوهشی از داده‌های جمعیتی هم برای تخمین تعداد افرادی که در کنار دریاچه‌های درحال خشک‌شدن زندگی می‌کنند استفاده کرد. محققان در نهایت به این نتیجه رسیدند که حدود ۵۳ درصد از دریاچه‌های جهان به‌وضوح کوچک شده‌اند. این درحالی است که تنها ۲۲ درصد دریاچه‌های زمین از نظر حجم، نسبت به گذشته بزرگ‌تر شده بودند.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.