بهترین روش‌های تهویه هوا در طبقات منفی ساختمان + جدید

0 34

بهترین روش‌های تهویه هوا در طبقات منفی ساختمان + جدید

اگر بقیه‌ی قسمت خانه شما از تهویه‌ی مطبوع مرکزی استفاده می‌کند، یکی از راه‌حل‌ها گسترش کانال به زیرزمین است. این کار تهویه‌ی هوای زیرزمین شما را با کل تهویه‌ی هوای خانه ترکیب می‌کند و شما می‌توانید کولر زیرزمین خود را ازطریق پایشگر دمای مرکزی کنترل کنید.

باوجوداین‌، روش مذکور اشکالات متعددی دارد؛ ازجمله اینکه اگر دستگاه تهویه‌ی مطبوع مرکزی شما تنها با درنظرگرفتن متراژ دیگر قسمت خانه خریده شده باشد، ممکن است آن‌قدر قدرت نداشته نباشد که زیرزمین را خنک کند.

همچنین، اگر زیرزمین شما کانال نصب شده نداشته باشد، گسترش کانال در زیرزمین بسیار پرهزینه و دشوار خواهد بود. اگر هم کولر مرکزی را به زیرزمین گسترش دهید، با ترموستات کنترل خواهد شد. بنابراین، تنها خواهید توانست یک دما را برای کل خانه تنظیم کنید.

از‌آن‌جاکه زیرزمین‌ها معمولاً سردتر از بقیه‌ی قسمت خانه هستند، این موضوع می‌تواند مشکل ایجاد کند؛ مگر اینکه از دمپرهای سیستم تهویه‌ی مطبوع استفاده کنید. دمپرها برای متعادل‌کردن جریان هوا در داخل کانال‌ها و ساختمان‌ها استفاده می‌شوند.

ارتقای سیستم تهویه‌ی مطبوع با رطوبت‌گیرSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.