بزرگان صنعت خودرو تأیید کردند: از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم + جزئیات کامل

0 9

بزرگان صنعت خودرو تأیید کردند: از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم + جزئیات کامل

هوندا ازطریق سرمایه‌گذاری مشترک خود با سونی، از هوش مصنوعی مولد برای توسعه‌ی سیستم‌های پیشرفته‌ی کمک‌راننده (ADAS) برای خودرو افیلا استفاده می‌کند.

سوبارو و مزدا بر آموزش نیروی کار خود در اصول هوش مصنوعی تمرکز دارند. برنامه‌ی سوبارو شامل آموزش بیش از چهار هزار مهندس در مهارت‌های هوش مصنوعی مولد است.

مزدا تا سال ۲۰۲۵ آموزش هوش مصنوعی را برای همه‌ی کارکنان غیر مستقیم در بخش‌های طراحی و آزمایش اجباری می‌کند.

هدف نهایی مزدا دوبرابرکردن بازده تولید تا سال ۲۰۳۰ است. این هدفی بزرگ به‌نظر می‌رسد و مزدا فکر می‌کند که به‌لطف هوش مصنوعی، دست‌یافتنی است.

هوش مصنوعی مولد ابزاری قدرتمند برای سرعت بخشیدن به نوآوری و تغییر‌ شکل احتمالی سیستم‌ها و دستگاه‌های حمل‌ونقل خواهد بود. مشخص نیست آیا هوش مصنوعی در ایجاد طرح‌ها یا قابلیت‌های خاص خودرو نیز نقشی خواهد داشت یا خیر.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.