انبساط جهان شاید فقط یک توهم باشد + جدید

0 83

انبساط جهان شاید فقط یک توهم باشد + جدید

دستورالعملی برای جهان تاریک

چهارچوب جدید لامبریسر برخی از مسائل دیگر کیهان‌شناسی مثل ماهیت ماده‌ی تاریک را نیز از بین می‌برد. این ماده‌ی نامرئی با نسبت ذرات ۵ به ۱ از ذرات ماده‌ی معمولی بیشتر است؛ اما به‌دلیل نداشتن برهم‌کنش با نور، ماهیت اسرارآمیزی دارد.

لامبریسر پیشنهاد می‌دهد نوسان‌های میدان می‌توانند مانند میدان اکسیونی رفتار کند. آکسیون‌ها ذراتی فرضی و یکی از کاندیدهای ماده‌ی تاریک به‌شمار می‌روند. این نوسان‌ها می‌توانند انرژی تاریک را نیز حذف کنند که نیرویی فرضی و عامل کشیده‌شدن بافت فضا و دور‌شدن کهکشان‌ها با سرعتی باورنکردنی است.

در این مدل می‌توان اثر انرژی تاریک را بر‌اساس جرم‌های ذراتی توصیف کرد که مسیر تکاملی متفاوتی در جهان دارند. به‌عقیده‌ی لامبریسر، در چنین چشم‌اندازی نیازی به انرژی تاریک وجود ندارد.

لوز آنجلا گارسیا، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه ECCI کلمبیا، تحت‌تأثیر تفسیر جدید لامبریسر و چگونگی حل مسائل قرار گرفت. گارسیا می‌گوید که این مقاله بسیار جذاب است و می‌تواند نتیجه‌ی متفاوتی برای مسائل کیهان‌شناسی رقم بزند. در‌واقع، این نظریه مانند روزنه‌ای برای تنش‌های موجود در دنیای کیهان‌شناسی عمل می‌کند.

با‌این‌حال، گارسیا درباره‌ی ارزیابی داده‌های پژوهش جدید هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که این پژوهش شامل عناصری در مدل تئوری است که ممکن است به‌صورت عینی و حداقل در آینده‌ای نزدیک آزمایش‌پذیر نباشند.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.