اختاپوس ها برای سازگار شدن با آب سرد کد ژنتیکی خود را ویرایش می‌کنند + جزئیات کامل

0 39

اختاپوس ها برای سازگار شدن با آب سرد کد ژنتیکی خود را ویرایش می‌کنند + جزئیات کامل

در سال ۲۰۱۵، دانشمندان دریافتند که ماهی مرکب، سپیداج و اختاپوس می‌توانند RNA را پس از خروج از هسته تغییر دهند. اما این توانایی امکان واکنش فیزیولوژیکی سریع به چه چیزی را ممکن می‌سازد؟ برخی از دانشمندان ایده سازگاری با تغییرات محیطی را مطرح کرده‌اند. موجودات دریایی درمعرض طیف وسیعی از دماها قرار دارند و اختاپوس‌ها توانایی تنظیم فعالانه دما را ندارند. براین‌اساس، شاید ویرایش RNA توانایی کنار آمدن با تغییرات محیطی را ممکن می‌سازد.

تیمی به سرپرستی متیو بیرک از آزمایشگاه زیست‌شناسی دریا دانشگاه شیکاگو این ایده را مورد آزمایش قرار دادند. آزمودنی‌های آن‌ها اختاپوس‌های ‌دو نقطه‌ای کالیفرنیا (Octopus bimaculoides) بودند. ژنوم این اختاپوس در سال ۲۰۰۵ توالی‌یابی شد.

پژوهشگران اختاپوس‌ها را به آب گرم دارای دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد یا آب سردتر دارای دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد عادت دادند و سپس اطلاعات ژنتیکی آن‌ها را با ژنوم موجود در پایگاه داده مقایسه کردند. آن‌ها بیش از ۶۰ هزار مکان ویرایش شناخته‌شده را بررسی کردند و نتایج شگفت‌انگیزی به دست آوردند. الی آیزنبرگ، از نویسندگان مقاله می گوید: «ویرایش حساس به دما در حدود یک سوم از جایگاه‌ها (بیش از ۲۰ هزار جایگاه فردی) رخ داد که نشان می‌دهد پدیده‌ای عمومی است. اما این پدیده به شکل یکنواخت رخ نمی‌دهد: پروتئین‌هایی که ویرایش می‌شوند، معمولا از پروتئین‌های عصبی هستند و تقریبا تمام مکان‌هایی که حساس به دما هستند، در سرما با شدت بیشتری ویرایش می‌شوند.»

بنابراین، به‌نظر می‌رسد ویرایش RNA با هدف عادت کردن به آب سرد رخ می‌دهد و بر پروتئین‌های عصبی اثر می‌گذارد که به دمای سرد حساس هستند. آزمایش پروتئین‌های ساختاری حیاتی برای عملکرد سیستم عصبی اختاپوس (کینزین و سیناپتوتاگمین) نشان داد تغییرات ایجادشده بر عملکرد آن‌ها تاثیر دارد.

این احتمال وجود داشت که مشاهدات پژوهشگران، نتیجه‌ی حضور اختاپوس‌ها در آزمایشگاه باشد، بنابراین آن‌ها اختاپوس دو نقطه‌ای کالیفرنیا و اختاپوس دو نقطه‌ای وریل (Octopus bimaculatus) را در تابستان و زمستان گرفتند و ژنومشان را بررسی کردند. این اختاپوس‌ها الگوهای ویرایش RNA مشابهی داشتند که نشان می‌داد عملکرد خود را برای شرایط دمایی فعلی بهینه کرده بودند.



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.