آیا ممکن است زمین درون سیاه‌چاله قرار داشته باشد؟ + جزئیات کامل

0 88

آیا ممکن است زمین درون سیاه‌چاله قرار داشته باشد؟ + جزئیات کامل

با‌این‌حال، اثبات نظریه‌ی مذکور غیرممکن است؛ زیرا هیچ‌چیز نمی‌تواند از افق رویداد سیاهچاله عبور کند؛ اما اگر زمین درون سیاه‌چاله باشد، باید حداقل آثار آن را احساس کنیم. در این صورت، زمین باید درون سیاهچاله‌ای سیاره‌ای یا حتی سیاهچاله‌ای در ابعاد منظومه‌ی شمسی قرار داشته باشد تا بتوان آثاری از چرخش آن را رصد کرد. یا حداقل شاهد انحراف‌های اندکی تحت‌تأثیر گرانش شدید سیاهچاله مثل کُند‌شدن زمان یا کِش‌آمدن ماده باشیم.

برای مثال، اگر زمین داخل سیاهچاله‌ای در ابعاد زمین باشد، مردم می‌توانند آثار نیروهای کشندی مثل اسپاگتی‌سازی و کُندشدن زمان را حین حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر حس کنند. بنابراین، سیاه‌چاله‌ی احتمالی که میزبان زمین است، باید عظیم و در ابعاد جهان باشد؛ به‌گونه‌ای که با سفر در آن نتوان شاهد انحراف‌های گرانشی بود.

به‌گفته‌ی خانا، زمینی‌ها از درون جهانی سیاهچاله‌ای، هیچ راهی برای پی‌بردن به وجود جهان والدی دیگر ندارند؛ پس یافتن جهان‌های دیگر دست‌کم دشوار خواهد بود. ناگفته نماند که این فرضیه درصورت صحت، بسیار شگفت‌انگیز خواهد بود.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.