آخرالزمان گرسنگی: دانشمندان درباره افت همزمان بازدهی کشاورزی در کل جهان هشدار می‌دهند + جدید

0 77

آخرالزمان گرسنگی: دانشمندان درباره افت همزمان بازدهی کشاورزی در کل جهان هشدار می‌دهند + جدید

پژوهشگران در ابتدا تاثیر جریان جتی (جریان‌های هوا که الگوهای آب‌وهوایی را در بسیاری از مهم‌ترین مناطق تولید محصولات کشاورزی در جهان هدایت می‌کنند) بررسی کردند و دریافتند که هزارتویی قوی از جریان جتی که به شکل موج‌های بزرگ جریان پیدا می‌کند، با کاهش هفت درصدی برداشت محصولات، تاثیر قابل‌توجهی بر مناطق مهم کشاورزی در آمریکای شمالی، اروپای شرقی و آسیای شرقی خواهد داشت.

پژوهشگران همچنین دریافتند که در گذشته نیز پدیده‌ی جریان جتی با عدم ثمردهی محصولات کشاورزی ارتباط داشته است. به‌گفته‌ی کورنهوبر، یک مورد در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد و در آن زمان نوسانات جریان جتی هم با گرمای شدید در بخش‌هایی از روسیه و هم سیل‌های ویرانگر پاکستان مرتبط بود و هر دو مورد به محصولات کشاورزی آسیب زدند.

مطالعه همچنین بررسی کرد که مدل‌های کامپیوتری تا چه حد خطرات مذکور را ارزیابی می‌کنند و نشان داد درحالی‌که مدل‌ها ازنظر نشان دادن حرکت جوی جریان جتی عملکرد خوبی دارند، تاثیرات شدید ناشی از جریان‌های مذکور را کمتر از حد برآورد می‌کنند.

کورنهوبر با اشاره به این موضوع که این مطالعه باید زنگ خطر در مورد عدم قطعیت‌های ما درمورد تاثیرات تغییرات اقلیمی بر بخش غذا باشد، می‌گوید: «باید برای این نوع خطرات پیچیده اقلیمی در آینده آماده باشیم و به‌نظر می‌رسد مدل‌ها درحال‌حاضر این خطرات را به‌خوبی نشان نمی‌دهند.»

روز دوشنبه، فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به تاثیر تغییرات آب‌وهوایی بر محصولات کشاورزی، دام‌ها و اکوسیستم‌های حیاتی، درباره‌ی آینده‌ی «واقعا وحشتناک» آخرالزمانی گرسنگی و رنج هشدار داد. او در یک مناظره‌ی سازمان ملل درباره‌ی حق غذا با انتقاد از کوته‌بینی رهبران جهان، گفت بیش از ۸۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ با گرسنگی مواجه بودند و تغییر اقلیم می‌تواند تا اواسط قرن ۸۰ میلیون نفر دیگر را به این تعداد بیفزاید.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.